Anbi

RSIN/fiscaal nummer: 804733077

Doelstelling:

De doelstelling zoals statutair vastgesteld:

 • Het beheren en exploiteren van gebouwen, die worden gebruikt voor sociale, culturele en religieuze activiteiten.
 • Het verstrekken van religieuze, culturele en sociale activiteiten en het bieden van hulp aan Islamieten, die een bij de stichting in beheer zijnde moskee en sociaal-culturele ruimte bezoeken.
 • De verkoop aan de bezoekers van de moskee en sociaal-culturele ruimte van levensmiddelen, kranten, tijdschriften en boeken.
 • Het in stand houden en creëren van mogelijkheden voor de in Harderwijk e.o. verblijvende Islamieten om te kunnen voldoen aan hun godsdienstige plichten.
 • Het bevorderen van het welzijnsklimaat van de Turks-Islamitische gemeenschap in Harderwijk e.o. en het geven en steunen van Islamitisch onderwijs aan geïnteresseerden.
 • Het verstrekken van culturele en sociale activiteiten en het bieden van hulp aan in Nederland wonende Islamieten.
 • Het (doen)organiseren van sociale, culturele en sportieve evenementen en het deelnemen aan dergelijke evenementen.
 • Het bevorderen van de emancipatie van de Turks-Islamitische vrouwen in de gemeente Harderwijk.
 • De stichting beoogt niet het maken van winst.

 

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

ISN Mehmet Akif Ersoy Moskee wil de aandacht leggen bij de volgende punten:

 • Aandacht voor de jeugd en de jongeren;
 • Contacten aanhalen met de donateurs;
 • Optimalisatie organisatie, commissies en werkgroepen;
 • Organiseren van activiteiten voor donateurs;
 • Onderhoud binnen en buitenkant moskee;
 • Netwerken met de buitenwereld;
 • Professionaliseren van het bestuur;
 • Bijlessen voor kinderen met taalachterstand;
 • Activiteiten georganiseerd door de vrouwen commissie.

 

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

De stichting wordt door minimaal 5 en maximaal 9 gekozen bestuursleden bestuurd. De wijze van verkiezing is opgenomen in de statuten van de overkoepelende organisatie Islamitische Stichting Nederland. Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, vice voorzitter, sekretaris, penningmeerster en één of vijf bestuursleden.

Volkan Celebi –  Voorzitter

Mustafa Acikgoz – Vice Voorzitter

Mustafa Ozbunar – Penningmeester

Aydin Ilgar – Secretaris

Osman Günes – Bestuurslid

Omur Korucu – Bestuurslid

Turgut Polat – Bestuurslid

Cem Karadavut – Bestuurslid

 

Uitgeoefende activiteiten

  • Onze locaties zijn 7 dagen per week geopend voor de buurt.
  • Deelname en eventuele bijdrage aan bijeenkomsten.
  • Dienstverlening op het gebied van religieuze aangelegenheden, zoals gebedsdiensten en andere levensbeschouwelijke activiteiten.
  • Conferenties en voorlichtingsdagen.
  • Seminars en trainingen voor bezoekers.
  • Vraagbaak en advies functie voor belanghebbenden en geïnteresseerden.
  • Jongerenvereniging
  • Open dagen.

 

Financiële verantwoording: