Islam

Hieronder vindt u enkele begrippen en korte informatie over de Islam.

Allah: benaming voor God
Islam: overgave (aan God)
Mohammed (vzmh): de laatste der profeten en de Boodschapper (vrede zij met Hem) van de Islam
Boodschapper: een profeet die openbaringen van Allah naar de mensen brengt
Koran: het heilige boek met de woorden van Allah
Soera: hoofdstukken in de Koran
Ayah: verzen in de Koran
Soenna: gewoonten en adviezen van Mohammed (vzmh)
Hadieth: woorden van Mohammed (vzmh)
Kalief: opvolger van de Profeet (over wereldlijke aangelegenheden)
Imam: voorgangen in de moskee
Salat: ritueel gebed
Woedoe: rituele wassing om rein te worden
Halal: Islamitische term voor ‘toegestaan’
Haram: Islamitische term voor ‘verboden’
99 Schone Namen van Allah: namen die binnen de Islam voor God worden gebruikt.

Islamitische feestdagen
Suikerfeest (Ramadanfeest): afsluiting van het vastenmaand Ramadan (duurt 3 dagen).
Offerfeest: rituele slachting van schaap of rund (duurt 4 dagen).

Vijf zuilen van de Islam
– De geloofsbelijdenis
elk moslim zegt: “Ik betuig dat er geen andere God is dan Allah en dat Mohammed zijn dienaar en boodschapper is”.
– De salat
een moslim moet 5 keer per dag bidden.
– Het vasten
een moslim moet tijdens de vastenmaand Ramadan gaan vasten.
– Het geven van aalmoezen
een moslim die financieel in goede situatie verkeerd, moet aan de armen jaarlijks een klein deel van zijn bezit afstaan aan de armeren.
– De bedevaart
een moslim is verplicht om één keer in zijn leven op bedevaart te gaan naar Mekka (mits zijn financiële situatie dit toestaat).

Zes zuilen van het geloof
– Geloof in de eenheid van Allah;
Allah bestaat en er is geen andere God dan Allah.
– Geloof in de engelen;
Engelen zijn schepsels die mensen niet kunnen zien. Ze doen voortdurend wat Allah van hen wil.
– Geloof in de geopenbaarde boeken;
De vier boeken (Koran, Evangeliën, Psalmen, Thora) en de geschriften (o.a. Rollen van Abraham) zijn door Allah gezonden.
– Geloof in de profeten;
In de Koran worden 25 namen van profeten genoemd (o.a. Adam, Noah, Abraham, Mozes, Jezus). Moslims geloven in allen.
– Geloof in de Wederopstanding en de Laatste Dag;
Het leven zal niet eindigen met de dood. De mens wordt in wederopstanding gebracht en zal in de Laatste Dag veroordeeld worden.
– Geloof in de voorbeschikking Gods.
Allah beschikt over alle kennis over wat er gaat gebeuren. De mens bezit wel over ‘de wil’ (om iets te doen).