Ethiek in de Islam

Net als alle andere godsdiensten, hecht ook de islam veel waarde aan de manier waarop we ons gedragen. De principes die vaststellen of een handeling juist of onjuist is, worden aangeduid met het woord ‘ethiek’. Ethische waardes zorgen ervoor dat we beter met elkaar omgaan. Het zorgt ook voor een goed karakter en een sterk persoonlijkheid.
Alle profeten die zijn gezonden hebben de mensen ethische waardes bijgebracht. Ook de laatste profeet Mohammed (vrede zij met hem) gaf aan gezonden te zijn om mensen ethische waardes bij te brengen. Zo adviseerde hij om goede banden te hebben met familie, buren en vrienden, gastvrij te zijn, alleenstaanden en armen te helpen en respectvol om te gaan met ouderen.

De doelen van de islam

Alle richtlijnen binnen de islam hebben een bepaald doel. Deze doelen kunnen we onderverdelen in vijf categorieën:

  • Het beschermen van het leven van de mens.
  • Het beschermen van het gezonde verstand van de mens.
  • Het beschermen van het nageslacht van de mens.
  • Het beschermen het bezit van de mens.
  • Het beschermen van de religie of levensbeschouwing van de mens.

Door je te houden aan de richtlijnen van de islam zorg je ervoor dat je zowel je eigen leven, verstand, nageslacht, bezit en religie beschermt, als dat van anderen.

Rituelen binnen de islam

Net als bij andere godsdiensten, zijn er ook binnen de islam rituelen die op bepaalde momenten van het leven worden uitgevoerd. Hieronder lichten wij er een paar voor je uit.

De geboorte van een kind

In de islam wordt de geboorte van een kind beschouwd als een bijzonder moment. Een kind wordt gezien als een grote zegen dat door Allah is toevertrouwd aan de ouders. Bij een pasgeboren kindje wordt het oproep tot het gebed, oftewel de ‘ezaan’ in het oor gefluisterd, waarna zijn naam wordt genoemd. Dit is een ritueel dat ons is geadviseerd door de profeet Mohammed (vrede zij met hem). Hij heeft ook geadviseerd om een offer te brengen ter ere van de geboorte. Dit wordt ook wel ‘akika’ genoemd.

Tradities bij de geboorte

In de islam wordt een pasgeboren kind beschouwd als een zeer belangrijke gast, daarom zijn de voorbereidingen ook heel belangrijk. Als een gezin een kind verwacht wordt de uitdrukking ‘zij verwachten een reiziger’ vaak gebruikt. De geboorte is dan ook een moment waarbij liefde en vreugde centraal staan.

De bevalling

De moeder ziet het kind als iets machtig groots dat God haar heeft toevertrouwd. Tijdens de bevalling denkt de moederomgeven te zijn door engelen en maagden uit paradijs, waardoor zij zich sterk voelt.Het pasgeboren kind wordt als zeer rein beschouwd endaarom meteen ingepakt. Vervolgens wordt bij het kind de oproep tot het gebed in het oor gefluisterd en krijgt het een mooie naam.

Het geboorteoffer

Ter ere van de geboorte wordt er een offer gebracht. Dit geboorteoffer noemen we ook wel ‘akika’. Als het haar van het kindje voor het eerst wordt geschoren, schenken de ouders het gewicht daarvan in goud aan de armen. Wanneer het kindje voor het eerste iets nieuws heeft of doet,wordt ook een gepast bedrag aan de armen geschonken.

Het huwelijk

In de islam is het gezin heel belangrijk.. Gezinnen vormen namelijk de kern van de samenleving. Met het huwelijk wordt er een nieuw gezin gesticht. Je belooft dat je altijd klaar zult staan voor elkaar en dat je voor de ander zult zorgen. Je belooft dat je voorgoed trouw zult zijn tegenover elkaar. Het huwelijk is heel bijzonder en de huwelijkssluiting is daarom ook een heilige overeenkomst in de islam.

De moskee

Als moslim kun je op elk gewenst moment en op elke schone plek bidden. Dit kun je in je eentje doen of samen met anderen. In het gebedshuis van moslims, oftewel de moskee, komt men regelmatig bij elkaar om gezamenlijk te bidden. Vooral op vrijdagen en feestdagen is het erg druk in de moskee. De gebedsruimte van een moskee is meestal maar een deel van het hele gebouw. Hieronder leggen we uit wat je allemaal kunt zien als je een moskee binnenloopt.

De gebedsruimte

De gebedsruimte van een moskee is een grote zaal waarvan de vloer compleet bedekt is met tapijt. Bij de ingang van de gebedsruimte bevindt zich aan de rechterkant een speciaal plekje waarin het oproep tot het gebed wordt gedaan, oftewel de ‘ezaan’.
Helemaal achterin de gebedsruimte aan de rechterkant bevindt zich de ‘minbar’, ook wel de preekstoel genoemd. Alhoewel, het is geen stoel. Het is een verhoging met een aantal treden. Op speciale dagen zoals vrijdagen en feestdagen zie je dat de imam hierop staat en een preek geeft.
De richting waarin men bidt in de moskee noemen we de ‘kibla’. De ‘kibla’ is de richting naar de ‘Kaa’ba’ die zich bevindt in Mekka. In het midden van de kibla-muurvan de gebedsruimte bevindt zich eengebedsnis, welke de ´mihrab´ wordt genoemd. Wanneer de gelovigen samen bidden, bevindt de imam zich in deze‘mihrab’. Van hieruit leidt hij het gebed.
Aan de rechterkant van de gebedsruimte, helemaal achterin, zie je meestal een verhoogde stoel staan, ook wel de ‘koersoe’ genoemd. Hier komt de imam voor dagelijkse preken.

De minaret

Aan de buitenkant van de moskee zie je meestal één of meerdere torens. Deze torens worden minaretten genoemd en ze worden gebruikt door gebedsoproepers die van hieruit de ‘ezaan’ uitspreken.

De wasruimte

Verder bevindt zich in de moskee een wasruimte. Deze ruimte is onmisbaar. Voordat je het gebed verricht, moet je je immers op een speciale manier wassen. Dit wasbeurtje heet de ‘woedoe’. Tijdens de ‘woedoe’ was je onder andere je handen, gezicht en voeten.

De overige ruimtes binnen de moskee

Meestal hebben moskeeën ook nog andere ruimtes. Denk aan klaslokalen, kantines en bibliotheken. De moskee is voor moslims daarom niet alleen een plek om het gebed te verrichten, het is ook een gemeenschappelijke ontmoetingsplek.

De tijden van het dagelijkse gebed

Het verrichten van het dagelijks gebed is verplicht in de islam. Dit gebed doe je vijf keer per dag:

  • ’s morgens voor de zon opkomt;
  • ’s middags, wanner de zon op zijn hoogste punt staat;
  • in de namiddag tegen de avond;
  • ’s avonds als de zon is ondergegaan;
  • ’s nachts nadat de schemering is verdwenen.

Op de gebedskalender kun je de exacte tijden vinden.

Het vrijdaggebed

De vrijdag is een speciale dag voor moslims. Op deze dag komen ze bij elkaar in de moskee om het wekelijkse gebed te verrichten. Een onderdeel van het gebed is de preek van de imam op de ‘minbar’.